SVC - Satellite Vehicle Communications

Comunicazioni fra satellite e veicolo.